Wielostronny Partnerski Projekt Szkół (z programu Unii Europejskiej COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”) pt. „Travel to World of Toys” („Podróż do Krainy Zabawek”).

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraje partnerskie:

Turcja - koordynator

Belgia

Bułgaria

Polska

Numer projektu:  2011-1-TR1-COM06-246243

Od września 2011 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu uczestniczą w Wielostronnym Partnerskim Projekcie Szkół w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Partnerami „piętnastki" są szkoły z Turcji, Belgii i Bułgarii. Projekt nosi tytuł „Travel to the world of toys" („Podróż do krainy zabawek") i potrwa do lipca 2013r.

Jednym z głównych celów projektu jest pokazanie uczniom i ich rodzicom, jak dzieci mogą aktywnie, kreatywnie i rodzinnie spędzać czas np. konstruując zabawki, czy gry wg własnego pomysłu. W projekcie zaplanowano szereg bardzo atrakcyjnych działań, m.in. samodzielne wykonanie zabawek przez uczniów, wywiady z rodzicami, dziadkami i o ile to możliwe z jeszcze starszym pokoleniem na temat zabaw i zabawek, jakimi oni się bawili. W każdej szkole powstanie również muzeum zabawek, do którego eksponaty przyniosą uczniowie.

Jednym z założeń projektu jest nauka języka angielskiego poprzez bezpośredni kontakt młodzieży ze sobą, dlatego też do partnerskich szkół będą jeździli nie tylko nauczyciele, ale i uczniowie. Ich przedstawiciele pojadą w maju 2012r. roku do Belgii oraz w październiku 2012r. do Bułgarii.

Introduction

At first, we would like to present our school. We are Primary School with Sports Units No. 15 in Raciborz. We are grateful to have opportunity to describe our actions within the international and multilateral project. Its name is Comenius’ Lifelong Learning which lasts and develops in our school. From September 2011 our school participates in the project with partners from Turkey, Belgium and Bulgaria. Next, the project is entitled „Travel to the world of toys” and will run until July 2013. One of the main objectives of the project is to show students and their parents that children can spend time actively and creatively with their families. It can be done with the help of toys. Constructing toys and games by the children and parents are the most crucial things here. Additionally, the project assumes very attractive activities, including making toys by the students and interviews with parents or grandparents. Moreover, we would like to ask older generations what games and toys they liked and had fun. What’s more, our major goal is creating in each school, that takes part in the project, the museum with all of the toys gathered or made through the project. We would collect the toys which students bring. In summary, English teachers and children will prepare an exhibition of the toys. We hope it will bring a lot of pleasant and interesting insights to our school and community. Another objective of the project is to learn English through direct contact with other pupils from partnership schools. That’s why, when teachers from our school will visit their partners from Turkey, Belgium or Bulgaria they would take our children. In the near future the representatives of the children would go to Belgium in May 2012 and to Bulgaria in October 2012.